icese.es

Redisseny i reprogramació web empresa de prevenció de riscos laborals.

  • Estructura CSS tableless
  • Efectes amb framework jQuery
  • Programació en PHP
  • Compatibilitat crossbrowser entre Mac i PC

* Actualització 2010 del logo, tipografia i inserció video promocional.

visitar web

  • imatge 1 projecte icese.es / Ivan Millan @ 1/12/2008
  • imatge 2 projecte icese.es / Ivan Millan @ 1/12/2008
  • imatge 3 projecte icese.es / Ivan Millan @ 1/12/2008

ciclespages.cat

Maquetació i programació web.

  • Tema personalitzat de Wordpress

visitar web

imatge projecte ciclespages.cat / Ivan Millan @ 1/5/2015

eldoctorgolf.com

Maquetació i programació web.

  • Estructura CSS tableless
  • Compatibilitat crossbrowser entre Mac i PC
imatge projecte eldoctorgolf.com / Ivan Millan @ 1/2/2007