bacallaperello.com

Maquetació i programació web a partir del disseny de Batiscafo Design Studio.

 • Gestor de continguts Wordpress
 • Estructura CSS tableless
 • Efectes amb framework jQuery
 • Compatibilitat crossbrowser entre Mac i PC

visitar web

 • imatge 1 projecte bacallaperello.com / Ivan Millan @ 1/2/2009
 • imatge 2 projecte bacallaperello.com / Ivan Millan @ 1/2/2009
 • imatge 3 projecte bacallaperello.com / Ivan Millan @ 1/2/2009

projectehome.cat

Maquetació i programació web de l'ONG Projecte Home Catalunya en co·laboració amb Batiscafo Design Studio.

 • Gestor continguts Wordpress
 • Multidioma
 • Compatibilitat crossbrowser entre Mac i PC

visitar web

 • imatge 1 projecte projectehome.cat / Ivan Millan @ 01/12/2010
 • imatge 2 projecte projectehome.cat / Ivan Millan @ 01/12/2010
 • imatge 3 projecte projectehome.cat / Ivan Millan @ 01/12/2010
 • imatge 4 projecte projectehome.cat / Ivan Millan @ 01/12/2010

Pedret Lighting

Maquetació i programació web d'empresa dedicada a la fabricació artesanal de làmpares segons el disseny de Batiscafo Design Studio.

 • Plantilla personalitzada de Wordpress
 • Multidioma
 • Compatibilitat crossbrowser entre Mac i PC

visitar web

 • imatge 1 projecte Pedret Lighting / Ivan Millan @ 15/03/2011
 • imatge 2 projecte Pedret Lighting / Ivan Millan @ 15/03/2011
 • imatge 3 projecte Pedret Lighting / Ivan Millan @ 15/03/2011
 • imatge 4 projecte Pedret Lighting / Ivan Millan @ 15/03/2011
 • imatge 5 projecte Pedret Lighting / Ivan Millan @ 15/03/2011